Hoe energiezuinig zijn airco’s ?

Energiezuinige airco’s 

De energie-efficiëntie van airco’s wordt voornamelijk gemeten aan de hand van de Energy Efficiency Ratio (EER). Deze verhouding is de koelcapaciteit van een airco (in Britse thermische eenheden) gedeeld door het opgenomen vermogen (in watt). Een hogere EER wijst op een energie-efficiëntere airco. Deze maat wordt gebruikt om de efficiëntie van verschillende modellen te vergelijken, zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken.

 • Seizoensgebonden energie-efficiëntie verhouding (SEER): Een andere belangrijke maat om de efficiëntie van airco’s te beoordelen is de Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER). In tegenstelling tot de EER, die de efficiëntie meet bij een specifieke buitentemperatuur, geeft de SEER een seizoensgemiddelde efficiëntie. Deze houdt rekening met temperatuurschommelingen tijdens het koelseizoen en is een uitgebreidere indicator van energie-efficiëntie.
 • Prestatiecoëfficiënt (COP): Naast EER en SEER wordt ook de Prestatiecoëfficiënt (COP) gebruikt om de efficiëntie van airconditioningsystemen te meten. De COP is de verhouding tussen de nuttige verwarming of koeling die door een systeem wordt geleverd en de energie die door het systeem wordt verbruikt. Hogere COP-waarden staan voor efficiëntere systemen.
 • Verbeteringen in efficiëntie: Moderne airco’s zijn aanzienlijk efficiënter geworden. Vergeleken met modellen uit het midden van de jaren 1970 verbruiken de meest efficiënte airco’s tegenwoordig 30% tot 50% minder energie om dezelfde hoeveelheid koeling te produceren. Deze vooruitgang is grotendeels te danken aan technologische vooruitgang en strengere wettelijke normen.
 • ENERGY STAR certificering: Een belangrijk kenmerk van energie-efficiëntie bij airco’s is de ENERGY STAR certificering. Airco’s met deze certificering hebben een hogere SEER- en EER-waarde en verbruiken minder energie dan niet-gecertificeerde modellen. Dit label helpt consumenten energiezuinige producten te herkennen en te kiezen.
 • Een energie-efficiënt model kiezen: Bij het kiezen van een airco moet je rekening houden met factoren zoals de grootte, de ENERGY STAR-classificatie en het plaatselijke klimaat. Een te grote airco zal niet efficiënt werken en een te kleine airco zal een ruimte niet voldoende koelen. De ENERGY STAR-classificatie is een betrouwbare maatstaf voor efficiëntie en inzicht in je plaatselijke klimaat kan je helpen een model te kiezen dat efficiënt werkt in die omstandigheden.
 • Energieverbruik verminderen: Overschakelen op een airco met hoog rendement kan het energieverbruik aanzienlijk verminderen, mogelijk met 20% tot 50%. Dit kan resulteren in aanzienlijke besparingen op de energierekening en draagt bij aan het terugdringen van de totale vraag naar energie en de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen. Het energieverbruik kan echter ook worden verminderd door andere maatregelen, zoals het verbeteren van de isolatie van het huis en het gebruik van een programmeerbare thermostaat.
Hoe energiezuinig zijn airco's

Wat zijn de meest voorkomende energiebesparende kenmerken van airco’s ?

Veelgebruikte energiebesparende functies in airco’s kunnen helpen het energieverbruik te verminderen en de koelingskosten te verlagen. Deze functies zijn ontworpen om de efficiëntie te verbeteren en het gebruik van energie te maximaliseren met behoud van een optimaal comfortniveau. Hier zijn enkele veelgebruikte energiebesparende functies in airco’s:

 • Hoogefficiënte compressoren: Airco’s met hoogrendementscompressoren verbruiken minder energie door het systeem minder te belasten. Deze compressoren zijn ontworpen om hun snelheid en capaciteit te moduleren op basis van de koelvraag, wat leidt tot energiebesparing.
 • Motoren met variabele snelheid: Airco’s die zijn uitgerust met motoren met variabele snelheid kunnen de luchtstroom aanpassen aan de koelbehoefte. Met deze functie kan het systeem op lagere snelheden werken als er minder koeling nodig is, wat leidt tot energiebesparing.
 • Programmeerbare thermostaten: Met programmeerbare thermostaten kunnen gebruikers verschillende temperatuurschema’s instellen gedurende de dag. Door de thermostaat zo te programmeren dat hij de temperatuur aanpast als er niemand thuis is of tijdens de slaapuren, kan het energieverbruik aanzienlijk worden verminderd.
 • Slimme sensoren en aanwezigheidsdetectie: Sommige geavanceerde modellen airco’s zijn uitgerust met slimme sensoren en aanwezigheidsdetectie. Deze sensoren kunnen menselijke aanwezigheid in een kamer detecteren en de koeling daarop aanpassen. Als een kamer onbezet is, kan de airco automatisch de koelcapaciteit verminderen en zo energie besparen.
 • Energie-efficiënte ventilatormotoren: Airconditioners die gebruik maken van energiezuinige ventilatormotoren kunnen het elektriciteitsverbruik minimaliseren. Deze motoren zijn ontworpen om op een lager energieniveau te werken zonder afbreuk te doen aan de luchtcirculatie en koelprestaties.
 • Efficiënt spoelontwerp: De verdamper- en condensorspiralen in een airco spelen een cruciale rol bij de warmteoverdracht. Energiezuinige airco’s hebben vaak efficiënte spoelen die de warmte-uitwisseling verbeteren, de algehele systeemefficiëntie verbeteren en het energieverbruik verlagen.
 • Optimalisatie van de luchtstroom: Airconditioners met geoptimaliseerde luchtstromingssystemen zorgen ervoor dat de gekoelde lucht alle delen van een kamer efficiënt bereikt. Door de distributie van de luchtstroom te maximaliseren en luchtlekkage te minimaliseren, kunnen deze units op een effectievere manier comfortabele temperaturen handhaven, waardoor de behoefte aan overmatige koeling afneemt.

Het inbouwen van deze energiebesparende functies in airco’s kan bijdragen aan aanzienlijke energiebesparingen en lagere energierekeningen. Het is belangrijk om te weten dat de beschikbaarheid van deze functies kan variëren afhankelijk van het model en merk van de airco. Om een weloverwogen beslissing te nemen, is het raadzaam om HVAC-professionals te raadplegen of de specificaties van de fabrikant te raadplegen voor specifieke energiebesparende functies.


Hoe verhoogt een goede installatie en goed onderhoud de efficiëntie van de airco ?

Een goede installatie van een energiezuinige airco 

 • Zorgt voor de juiste dimensionering: Een essentieel aspect van de juiste installatie is het nauwkeurig bepalen van de juiste grootte van de airco voor de ruimte die hij moet koelen. Als het apparaat te klein is, kan het moeite hebben om aan de koelvraag te voldoen, terwijl een te groot apparaat kan leiden tot inefficiëntie en een hoger energieverbruik.
 • Optimaliseert de luchtstroom: Een goed geïnstalleerd systeem garandeert een optimale luchtstroom en voorkomt problemen zoals beperkte ventilatieopeningen of verstopte luchtkanalen. Een goede luchtstroom is van vitaal belang voor constante temperaturen en om het systeem niet te belasten.

Optimaal koelmiddel niveau

 • Verbetert de efficiëntie: Het handhaven van het juiste koelmiddel niveau is cruciaal voor het optimaliseren van de efficiëntie van een airco. Bij een nauwkeurig installatieproces wordt het systeem geladen met de juiste hoeveelheid koelmiddel, waardoor problemen zoals een verminderde koelcapaciteit en een hoger energieverbruik worden voorkomen.
 • Bevordert duurzaamheid voor het milieu: Het juiste koelmiddel niveau speelt een essentiële rol bij het minimaliseren van de milieueffecten van airconditioning systemen door lekkages te voorkomen waarbij schadelijke stoffen in de atmosfeer terechtkomen.

Regelmatig onderhoud

 • Filters reinigen en vervangen: Als onderdeel van het routineonderhoud is het belangrijk om de luchtfilters schoon te maken of te vervangen om een optimale efficiëntie van het systeem te garanderen. Vuile filters beperken de luchtstroom, waardoor het systeem harder moet werken en meer energie verbruikt.
 • Spoelen inspecteren en schoonmaken: Regelmatige inspectie en reiniging van de verdamper- en condensor spiralen helpt de ophoping van vuil te voorkomen. Het schoonhouden van de spoelen bevordert een efficiënte warmte-uitwisseling, waardoor het systeem effectief kan koelen.

Kanaalwerk controleren

 • Lekken in kanalen dichten: Lekken in kanalen kunnen ervoor zorgen dat gekoelde lucht ontsnapt voordat het zijn bestemming bereikt. Een goede installatie omvat het afdichten van kanalen om luchtlekken te voorkomen en de koelefficiëntie te maximaliseren.
 • Kanalen isoleren: Goed geïsoleerde kanalen voorkomen warmtewinst of -verlies en zorgen ervoor dat de gekoelde lucht in het hele systeem op temperatuur blijft.

Thermostaten kalibreren

 • Zorgen voor een nauwkeurige temperatuurregeling: Een cruciaal aspect van een goede installatie is het kalibreren van thermostaten zodat ze de kamertemperatuur nauwkeurig weergeven. Deze kalibratie voorkomt dat het systeem onnodige moeite doet om een verkeerde temperatuurinstelling te bereiken, waardoor energieverspilling wordt geminimaliseerd.
 • Regelmatige controle van de nauwkeurigheid van de thermostaat: Periodiek onderhoud houdt in dat de nauwkeurigheid van thermostaten wordt gecontroleerd om eventuele afwijkingen van de gewenste temperatuurinstellingen aan te pakken.

Condensaat afvoer Onderhoud

 • Waterschade voorkomen: Bij een juiste installatie moet je ervoor zorgen dat de condensafvoer vrij en onbelemmerd blijft. Regelmatig onderhoud helpt ophoping van water voorkomen, wat kan leiden tot schade en schimmelvorming in het systeem.
 • Vochtreductie: Een goed werkende condensaat afvoer helpt bij het verwijderen van overtollig vocht uit de lucht, waardoor het comfort voor binnen en de energie-efficiëntie toenemen.

Tijdige reparaties

 • Problemen snel aanpakken: Regelmatig onderhoud en tijdige reparaties zijn cruciaal voor het oplossen van storingen of slijtage. Snelle aandacht voor problemen zoals koelmiddel lekken, defecte onderdelen of elektrische problemen helpt om een optimale efficiëntie te behouden.
 • Een langere levensduur van het systeem: Proactief onderhoud en tijdige reparaties verbeteren niet alleen de efficiëntie, maar dragen ook bij aan de levensduur van het airco systeem, waardoor voortijdige vervanging minder nodig is. Dit bespaart niet alleen kosten, maar zorgt ook voor langdurige prestaties.

In wezen zijn de juiste installatie en regelmatig onderhoud cruciaal voor het verbeteren van de efficiëntie van airco’s. Nauwkeurige dimensionering, optimaal koelmiddel niveau, schone filters, geïnspecteerd leidingwerk en gekalibreerde thermostaten dragen allemaal bij aan een goed werkend systeem dat efficiënt werkt, minder energie verbruikt en een langere levensduur heeft. Door problemen tijdig aan te pakken met tijdige reparaties worden duurzame prestaties gegarandeerd en wordt de impact van airconditioning systemen op het milieu geminimaliseerd.


Hoe duur is een energiezuinige centrale airco vergeleken andere airco’s ?

Airconditioning is in veel delen van de wereld cruciaal voor comfort. Er zijn verschillende soorten airco’s verkrijgbaar, waarvan centrale airco’s, raamunits en draagbare units de meest voorkomende zijn. De kosten en energie-efficiëntie van deze apparaten kunnen aanzienlijk variëren en als je deze verschillen begrijpt, kun je een weloverwogen beslissing nemen over het beste type airco voor jouw behoeften.

Initiële kosten van een energiezuinige airco 

De initiële kosten van een airco zijn een van de belangrijkste factoren om te overwegen. Centrale airconditioning systemen hebben over het algemeen hogere aanloopkosten dan raam- of draagbare units. Hoewel de prijs kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de ruimte die gekoeld moet worden en het specifieke model dat gekozen wordt, variëren.

Installatiekosten

De installatiekosten kunnen ook aanzienlijk bijdragen aan de totale kosten van een aircosysteem. Centrale airco’s vereisen professionele installatie, wat vrij duur kan zijn. Raamairco’s en draagbare airco’s zijn daarentegen veel eenvoudiger en goedkoper te installeren. Vaak is er niet veel meer voor nodig dan het apparaat op de gewenste plaats te zetten en aan te sluiten op een stroombron.

Bedrijfskosten

Ook de gebruikskosten kunnen na verloop van tijd aanzienlijk verschillen tussen centrale airconditioners, raamairconditioners en mobiele airconditioners. Centrale airco’s zijn over het algemeen energiezuiniger dan raam- of draagbare units, wat betekent dat ze minder energie verbruiken om dezelfde hoeveelheid ruimte te koelen. Deze efficiëntie kan elke maand honderden euro’s aan besparingen op de elektriciteitsrekening opleveren.

Onderhoudskosten

Onderhoudskosten zijn een andere belangrijke factor om rekening mee te houden. Centrale airco’s hebben meestal regelmatig professioneel onderhoud nodig, wat de totale kosten kan verhogen. Raam- en draagbare units hebben daarentegen vaak minder onderhoud nodig en kunnen vaak door de huiseigenaar worden onderhouden, waardoor de totale kosten lager zijn.

Energie-efficiëntie

Hoewel centrale airco’s meestal duurder zijn, zijn ze meestal ook energiezuiniger dan raam- of draagbare units. Deze hogere efficiëntie betekent dat een centrale airco na verloop van tijd vaak goedkoper in gebruik is dan een raam- of draagunit. Bovendien zorgen centrale airco’s voor een gelijkmatigere koeling in het hele huis, wat het comfort niveau kan verbeteren.

Algemene waarde van een energiezuinige airco 

In termen van totale waarde zijn centrale airco’s vaak een betere investering dan raam- of verplaatsbare units, vooral voor grotere huizen of gebouwen. Hoewel de initiële kosten hoger zijn, maken de potentiële besparingen op energierekeningen en de toegenomen waarde van het huis centrale airco’s tot een lonende investering. Voor kleinere ruimtes of voor mensen met een krap budget kunnen raam- of verplaatsbare units echter nog steeds een goede optie zijn, omdat ze effectieve koeling bieden tegen lagere initiële kosten.

Kortom, de keuze tussen een centrale airco en een raam- of verplaatsbare unit hangt af van verschillende factoren, zoals de kosten vooraf, de installatie- en onderhoudskosten, de energie-efficiëntie en de grootte van de ruimte die gekoeld moet worden. Door al deze factoren in overweging te nemen, kun je de airco kiezen die het beste bij je behoeften en budget past.


Energiezuinige airco nemen | Prijzen en advies aanvragen:

Stap 1 van 2

Hoe energiezuinig zijn airco's