Hoe werkt een airco zonder buitenunit ? | Info

Werking van een airco zonder buitenunit

Airco’s zonder buitenunit, ook wel bekend als kanaalloze of split airco’s, werken volgens een ander principe dan traditionele systemen. Dit is hoe ze werken:

 • Binnenunit: De binnenunit van een kanaalloze airco wordt meestal geïnstalleerd aan een muur of plafond in de kamer die je wilt koelen. Hij bestaat uit een ventilator, een verdampingsspoel en een met koudemiddel gevulde spoel.
 • Circulatie van het koelmiddel: Het koelmiddel circuleert tussen de binnen- en buitenunit via koperen buizen. Deze buizen transporteren het koelmiddel heen en weer, waardoor warmteoverdracht plaatsvindt.
 • Warmteabsorptie: Als de airco aanstaat, blaast de ventilator van de binnenunit warme lucht uit de kamer over de verdamperspoel. Het koelmiddel in de spoel absorbeert de warmte van de lucht, waardoor het verandert in een gas.
 • Koelingsproces: De geabsorbeerde warmte wordt door het koelmiddel naar de buitenunit getransporteerd, waar het aan de buitenlucht wordt afgegeven. Ondertussen condenseert het koudemiddel weer in vloeibare vorm door de hogere temperatuur buiten.
 • Compressie van het koelmiddel: De buitenunit bevat een compressor die het koudemiddel comprimeert, waardoor de temperatuur en druk van het koudemiddel stijgen. Dit proces zorgt ervoor dat het koudemiddel effectiever warmte afgeeft.
 • Warmteafvoer: Het samengeperste en verwarmde koelmiddel stroomt vervolgens door een andere spoel in de buitenunit, de condenserspoel. Hier wordt de warmte afgegeven aan de buitenlucht, waardoor het koudemiddel weer afkoelt tot zijn oorspronkelijke staat.
 • Luchtverdeling: Nadat het koudemiddel is afgekoeld, stroomt het via de koperen leidingen terug naar de binnenunit. De ventilator van de binnenunit blaast de gekoelde lucht terug de kamer in en zorgt voor een comfortabele en koele omgeving.

Het is belangrijk om op te merken dat kanaalloze airco’s zeer efficiënt zijn omdat er geen leidingen nodig zijn, wat kan leiden tot energieverlies. Omdat elke binnenunit onafhankelijk werkt, heb je bovendien de flexibiliteit om de temperatuur in individuele kamers te regelen.

Hoe werkt een airco zonder buitenunit

Wat is het verschil tussen een airco met en zonder buitenunit ?

 • Fundamentele verschillen: Het belangrijkste verschil tussen airco’s met en zonder buitenunit ligt in hun structuur en werking. Traditionele airco’s, vaak split-systemen genoemd, bestaan uit een binnenunit en een buitenunit. De buitenunit, ook bekend als de condensatie-unit, bevat de compressor en condensatiespoelen, die cruciaal zijn voor het koelproces. Airco’s zonder buitenunit, ook wel condensorloze of draagbare units genoemd, bevatten alle benodigde componenten in één binnenunit.
 • Koelproces: In een traditioneel split-systeem absorbeert de binnenunit warmte uit de lucht in de kamer en brengt deze over op het koelmiddel. Dit verwarmde koudemiddel gaat dan naar de buitenunit waar de warmte wordt afgevoerd en het koelmiddel wordt afgekoeld en teruggevoerd naar de binnenunit. Airconditioners zonder buitenunit daarentegen koelen de lucht in de unit zelf en voeren de warme lucht af via een ventilator of raamkit.
 • Installatie en benodigde ruimte: Airco’s met een buitenunit vereisen een professionele installatie omdat er koelmiddel leidingen tussen de binnen- en buitenunit moeten lopen. Ze hebben ook buitenruimte nodig voor de condensatie-unit. Airconditioners zonder buitenunit worden daarentegen vaak verkocht als ‘doe-het-zelf’ units, omdat ze gemakkelijker te installeren zijn en geen buitenruimte nodig hebben.
 • Energie-efficiëntie: Meestal zijn split systemen met een buitenunit energiezuiniger. Dit komt omdat ze de buitenlucht gebruiken om het koelmiddel te koelen, waardoor het systeem minder werk hoeft te doen. Airco’s zonder buitenunit kunnen echter een lagere energie-efficiëntie hebben door het extra vermogen dat nodig is om het koelmiddel intern te koelen.
 • Geluidsniveau: Over het algemeen zijn split airco’s stiller voor binnen omdat het meest lawaaierige onderdeel, de compressor, zich buiten bevindt. Airco’s zonder buitenunit kunnen binnenshuis meer lawaai produceren omdat alle componenten zich in de unit in de kamer bevinden.
 • Verwarmingsmogelijkheden: Sommige split airco’s kunnen ook verwarmen als ze een warmtepomp in de buitenunit hebben. Hierdoor kun je met één systeem zowel koelen als verwarmen, wat de veelzijdigheid vergroot. De meeste airco’s zonder buitenunit koelen echter alleen.
 • Kosten en onderhoud: Tot slot kunnen ook de kosten en onderhoudsvereisten verschillen. Split systemen met een buitenunit hebben mogelijk hogere initiële kosten en vereisen professioneel onderhoud. Aan de andere kant kunnen airco’s zonder buitenunit in eerste instantie goedkoper zijn, maar hebben ze vaker onderhoud nodig vanwege het geïntegreerde systeemontwerp.

Welke grootte is geschikt voor een airco zonder buitenunit ?

Het kiezen van de juiste grootte voor een airco zonder buitenunit is essentieel voor het bereiken van topprestaties en energie-efficiëntie. In tegenstelling tot traditionele systemen werken deze units zonder externe compressor en vertrouwen ze uitsluitend op de capaciteiten van de binnenunit. De juiste dimensionering is cruciaal voor het effectief koelen van de aangewezen ruimte zonder het systeem te belasten of afbreuk te doen aan de prestaties. In deze gids gaan we dieper in op de belangrijkste factoren waarmee je rekening moet houden bij het bepalen van de grootte van dergelijke airco’s.

Ruimtegrootte berekenen voor een airco zonder buitenunit

Om de juiste grootte te bepalen voor een airconditioner met alleen een binnenunit, is de eerste stap het berekenen van de vierkante voet van de ruimte die hij zal koelen. Meet de lengte en breedte van de kamer en vermenigvuldig deze afmetingen om de totale oppervlakte te bepalen. De koelcapaciteit van verschillende units varieert en wordt meestal gemeten in BTU’s (British Thermal Units). Hoe groter de ruimte, hoe hoger de vereiste BTU-waarde. Hoewel een algemene vuistregel 20 BTU per vierkante voet is, is het belangrijk om rekening te houden met factoren zoals isolatie, plafondhoogte en blootstelling aan zonlicht voor nauwkeurige berekeningen.

Rekening houden met de kwaliteit van de isolatie

De koelbehoefte van een ruimte wordt sterk beïnvloed door de isolatie. Kamers met een goede isolatie kunnen de koele lucht beter vasthouden, waardoor de airco minder wordt belast. Aan de andere kant kunnen ruimtes met slechte isolatie een hogere BTU-waarde vereisen. Om een weloverwogen beslissing te nemen over de grootte van de unit, is het belangrijk om de isolatie van muren, plafonds en ramen te beoordelen. Deze beoordeling zal helpen om een optimale efficiëntie en prestatie te garanderen.

Rekening houden met de hoogte van het plafond voor een airco zonder buitenunit 

De hoogte van het plafond is een cruciale factor die de doeltreffendheid van de airco beïnvloedt. In hogere kamers is meer energie nodig om de ruimte te koelen, dus is het belangrijk om de BTU-waarde hierop aan te passen. Meet de hoogte nauwkeurig en neem deze mee in de dimensioneringsberekening. Deze overweging zorgt ervoor dat de unit effectief koele lucht over de hele ruimte kan verspreiden.

Blootstelling aan zonlicht en warmtewinst

Gebieden die direct worden blootgesteld aan zonlicht of waar veel warmte wordt opgenomen door apparaten en elektronica vereisen een robuustere koeloplossing. Het is belangrijk om de mate van blootstelling aan zonlicht en de warmteontwikkeling in de ruimte te evalueren. Deze informatie helpt bij het bepalen van de extra koelcapaciteit die nodig is om deze factoren tegen te gaan.

Speciale overwegingen voor open ruimtes

Als je te maken hebt met open ruimtes of onderling verbonden kamers, is het cruciaal om rekening te houden met de cumulatieve vierkante meters. Meet het hele gebied nauwkeurig op en kies een airco met een geschikte BTU-waarde voor de totale ruimte. Houd ook rekening met de luchtstroom binnen de open lay-out om een gelijkmatige verdeling van de koeling te garanderen.

Het kiezen van de optimale grootte voor een airco zonder buitenunit vereist een grondige analyse van de kenmerken van de ruimte. Hoewel er algemene richtlijnen bestaan, moeten verschillende individuele factoren, zoals isolatiekwaliteit, plafondhoogte, blootstelling aan zonlicht en indeling van de ruimte, zorgvuldig in overweging worden genomen. Door rekening te houden met deze aspecten kun je de juiste unit kiezen die de aangewezen ruimte efficiënt koelt en tegelijkertijd het energieverbruik en de belasting van het systeem minimaliseert. Deze doordachte aanpak garandeert een comfortabel en energiezuinig klimaat voor binnen.


Heb ik een professionele installateur nodig voor mijn airco zonder buitenunit ?

Airco’s zonder buitenunit, ook wel condensorloze of kanaalloze systemen genoemd, zijn een alternatief voor traditionele airconditioning systemen. Deze innovatieve koelapparaten werken zonder de noodzaak van een buitenunit, waardoor ze ideaal zijn voor huizen met beperkte ruimte of beperkingen.

Installatie complexiteit voor een airco zonder buitenunit

Het installeren van een airco zonder buitenunit is geen eenvoudige taak. Er komen complexe en potentieel gevaarlijke onderdelen bij kijken, zoals elektrische bedrading en koelmiddelen. Bovendien vereist een goede installatie specifieke kennis en gereedschappen die meestal alleen een professionele installateur bezit.

Risico van doe-het-zelf-installatie

Hoewel sommige huiseigenaren in de verleiding komen om hun airco zelf te installeren om geld te besparen, kan dit tot verschillende problemen leiden:

 • Verkeerde installatie: Zonder professionele training en ervaring is het risico groot dat het systeem verkeerd wordt geïnstalleerd, waardoor het inefficiënt of helemaal niet werkt.
 • Schade aan het systeem: Verkeerd gebruik tijdens de installatie kan de kwetsbare onderdelen van de airco beschadigen, waardoor de garantie vervalt en dure reparaties of vervanging nodig zijn.
 • Veiligheidsrisico’s: Verkeerde installatie kan ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals kortsluiting of lekkage van koelvloeistof, wat schadelijk of zelfs dodelijk kan zijn bij inademing.

Voordelen van een professionele installatie

Een professionele airco laten installeren biedt verschillende voordelen:

 • Juiste dimensionering: Professionals hebben methoden om de juiste grootte te bepalen van de unit die je huis nodig heeft. Dit zorgt voor optimale prestaties en energie-efficiëntie.
 • Juiste installatie: Een vakman zorgt ervoor dat het systeem correct wordt geïnstalleerd, waardoor de kans op toekomstige storingen afneemt en de levensduur van de unit wordt verlengd.
 • Veiligheid: Professionals zijn opgeleid om om te gaan met potentieel gevaarlijke situaties die zich tijdens de installatie kunnen voordoen, zodat de veiligheid van iedereen in huis gegarandeerd is.

Draagbare airco’s

Verplaatsbare airco’s zijn een uitzondering op de regel. Deze apparaten zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en vereisen alleen ventilatie via een raam of schuifdeur, waardoor ze geschikt zijn voor doe-het-zelf-installatie.

Hoewel het verleidelijk kan zijn om zelf een airco zonder buitenunit te installeren om te besparen op de installatiekosten, maken de mogelijke risico’s en langetermijnkosten van een verkeerde installatie het inhuren van een professional een lonende investering.


Airco zonder buitenunit – advies opvragen | Prijzen en advies aanvragen:

Stap 1 van 2

Hoe werkt een airco zonder buitenunit