Hoe werkt een buitenunit ?

Hoe werkt een buitenunit ?

De buitenunit, vaak condensor genoemd, speelt een essentiële rol in het koelproces van een airco.

 • Warmteoverdracht: De belangrijkste functie van de buitenunit is het afgeven van de warmte die geabsorbeerd is uit de binnenlucht. Dit wordt gedaan door de verdamperspoel die zich in het huis bevindt en die de warmte van de lucht in je huis absorbeert en overdraagt aan het koelmiddel. Het koelmiddel transporteert vervolgens deze geabsorbeerde warmte naar de buitenunit.
 • De compressor: De compressor in de buitenunit brengt het koudemiddel, dat nu gasvormig is door de warmteabsorptie, onder druk. De hoge druk en temperatuur van het koudemiddel bereiden het voor op de volgende stap van het koelproces, de condensatie.
 • De condensatiespoel: Het koudemiddel onder druk stroomt naar de condenserspoel. Terwijl het koudemiddel door de condenserspoel stroomt, geeft het de eerder opgenomen warmte af, waardoor het afkoelt en weer condenseert in vloeibare vorm.
 • De ventilator: Een ventilator in de buitenunit zuigt buitenlucht aan en blaast die over de condenserspoelen om het proces van warmteafvoer te vergemakkelijken. Dit proces zorgt ervoor dat de buitenunit van een airco warme of hete lucht uitstraalt.
 • Koudemiddel retour: Zodra het koelmiddel zijn warmte heeft afgegeven en weer is gecondenseerd tot een vloeibare toestand, keert het terug naar de binnenunit. Hier zet het de cyclus voort door meer warmte te absorberen uit de lucht in jouw huis.
 • Temperatuurregeling: Het hele proces herhaalt zich voortdurend totdat de gewenste temperatuur voor binnen, zoals ingesteld op de thermostaat, is bereikt. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt de airco automatisch uit. Hij schakelt echter weer in en herhaalt het proces zodra de temperatuur voor binnen hoger wordt dan de ingestelde waarde op de thermostaat.
 • Het belang van de buitenunit: Samengevat is de buitenunit van een airco cruciaal om de ongewenste warmte uit je huis te verwijderen en naar buiten af te voeren. Zonder dit warmteoverdrachtsproces zou de airco je huis niet effectief kunnen koelen.
Hoe werkt een buitenunit

Stoten buitenunits van airco’s hete lucht uit?

Airco is een essentieel onderdeel van ons leven, vooral tijdens de hete zomermaanden. Een vraag die bij velen vaak opkomt is of airco’s in de buitenlucht warme lucht uitstralen. Dit artikel geeft een gedetailleerd antwoord op deze vraag en legt uit hoe een airco werkt en waarom het lijkt alsof er warme lucht vrijkomt.

De werking van een airco:

Een airco transporteert warmte van een ruimte naar de buitenomgeving. Hij doet dit door middel van een koelcyclus waarbij een koelmiddel warmte absorbeert uit de lucht voor binnen en deze warmte weer afgeeft aan de buitenlucht. De lucht die uit een buitenunit van een airconditioner komt, is dus inderdaad warmer dan de omringende lucht, omdat het de warmte bevat die uit de binnenomgeving is verwijderd.

De rol van de buitenunit:

De buitenunit van een airco bevat de compressor en de condenserspoel. Het koelmiddel komt als heet gas onder hoge druk bij de buitenunit aan nadat het warmte uit de binnenlucht heeft geabsorbeerd. In de buitenunit wordt deze warmte afgegeven aan de buitenlucht, waardoor het koudemiddel afkoelt en weer vloeibaar wordt. Daarom speelt de buitenunit een cruciale rol bij het afgeven van de geabsorbeerde warmte van binnen naar buiten.

Warmteverspreiding:

De warmte die vrijkomt bij de buitenunit verspreidt zich snel in de omgeving. Dit komt omdat warmte zich altijd verplaatst van een gebied met een hogere temperatuur naar een gebied met een lagere temperatuur. Daarom blijft de warmte die door de buitenunit van een airco wordt afgegeven niet op één plaats geconcentreerd, maar verspreidt deze zich in de omgeving.

Invloed op de temperatuur van het gebouw:

Terwijl de warmte van de buitenunit zich verspreidt in de omgeving, kan een deel ervan geabsorbeerd worden door het gebouw. Dit effect is echter minimaal, omdat de hoeveelheid geabsorbeerde warmte veel kleiner is dan de hoeveelheid warmte die uit de lucht voor binnen wordt verwijderd. Daarom is het algemene effect van een airco dat de temperatuur in het gebouw daalt.

Nachttemperaturen:

Het is interessant om op te merken dat de overtollige warmte die wordt afgegeven door airco’s kan leiden tot iets hogere nachttemperaturen in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Dit komt doordat de warmte die door veel airco’s in een klein gebied wordt afgegeven, gezamenlijk de plaatselijke temperatuur kan verhogen. Dit effect is echter meestal klein en lokaal.

Effect van de buitentemperatuur:

De buitentemperatuur kan de efficiëntie van een airco beïnvloeden. Met name op zeer warme dagen moet de airco harder werken om dezelfde hoeveelheid warmte uit de lucht voor binnen te verwijderen. Hierdoor kan de lucht die uit de buitenunit komt warmer aanvoelen dan normaal. Dit betekent echter niet dat de airco slecht werkt. Het is slechts een indicatie van de verhoogde belasting van het systeem door de hoge buitentemperaturen.

De conclusie is dat buitenunits warme lucht uitstralen. Dit is een normaal onderdeel van het airco proces waarbij warmte die geabsorbeerd is uit de lucht voor binnen, wordt afgegeven aan de buitenomgeving. Als we dit concept begrijpen, kunnen we de ingewikkelde werking van onze airco’s beter begrijpen en ervoor zorgen dat ze efficiënt werken.


Wat is het verschil tussen een warmtepomp en AC buitenunits?

 • Functionaliteit: Een belangrijk verschil tussen warmtepompen en AC-units ligt in hun functionaliteit. Warmtepompen kunnen een ruimte zowel verwarmen als koelen, waardoor er geen twee aparte eenheden nodig zijn, zoals een AC-eenheid en een oven. Aan de andere kant koelt een airco vooral de binnenlucht.
 • Onderdelen: Zowel warmtepompen als airco’s hebben twee belangrijke onderdelen: de binnenunit en de buitenunit. Hoewel ze allebei bestaan uit een batterij en een ventilator, bevat een warmtepomp ook een speciale klep in de koelleiding die ervoor zorgt dat de koelcyclus in omgekeerde richting werkt. Hierdoor kan de warmtepomp naast koelen ook verwarmen.
 • Efficiëntie: Warmtepompen zijn vaak efficiënter dan traditionele AC-units. Afhankelijk van de buitencondities en het specifieke ontwerp van de warmtepomp, kunnen warmtepompen tussen de 200% en 400% efficiënt zijn. Deze efficiëntie komt voort uit het feit dat een warmtepomp elektriciteit gebruikt om warmte te verplaatsen die al in de buitenlucht aanwezig is, dus je krijgt twee tot vier eenheden warmte voor elke eenheid verbruikte elektriciteit.
 • Energiebron: Bijna alle warmtepompen met lucht als warmtebron, lucht/lucht warmtepompen en AC-units worden aangedreven door elektriciteit. Ze hebben allebei een compressor/condensor buitenunit die verbonden is met met koelmiddel gevulde spoelen.
 • Warmte-uitwisseling: In een typische warmtepomp bevat een buitenunit een compressor en een warmtewisselaar die kan fungeren als condensor of verdamper, afhankelijk van of het systeem is ingesteld om te verwarmen of te koelen. Omgekeerd werkt het buitengedeelte van een AC-eenheid alleen als condensor, waarbij de warmte die in huis wordt verzameld, naar buiten wordt afgevoerd.
 • Kanalen: Warmtepompen en AC-units hebben zowel kanaal- als kanaalloze opties. Een kanaalloos warmtepompsysteem bestaat uit een buitenunit die warm of koud koelmiddel in huis brengt naar één of meer ventilatorunits voor binnen die aan de muur of het plafond zijn bevestigd. Traditionele AC-units bieden ook kanaalloze opties, vaak mini-splitsystemen genoemd.
 • Verwarmingsmodus: Een unieke eigenschap van warmtepompen is dat ze kunnen schakelen tussen de “koelmodus” en de “verwarmingsmodus”. Dit wordt bereikt door een klep die de koelcyclus omkeert, waardoor warmte van buiten naar binnen wordt verplaatst. Een AC-unit heeft daarentegen geen verwarmingsmodus en wordt alleen gebruikt om te koelen.

Hoewel warmtepompen en AC-eenheden dus enkele overeenkomsten hebben, onderscheiden ze zich door hun verschillen in functionaliteit, onderdelen, efficiëntie, energiebron, mechanismen voor warmte-uitwisseling, kanaalopties en werkingsmodi.


Hoe werken centrale verwarmings- en airco-eenheden?

Centrale verwarmings- en airco-eenheden spelen een essentiële rol bij het handhaven van het comfortniveau in onze huizen. Ze werken harmonieus samen om ervoor te zorgen dat we het warm hebben in de winter en koel in de zomer. Maar hoe werken deze apparaten precies? Laten we eens kijken hoe centrale verwarming en airconditioning werken.

De basisprincipes van centrale HVAC-systemen

De kern van centrale verwarmings- en koelsystemen is het concept van warmteoverdracht. Deze systemen werken door warmte van de ene plaats naar de andere te verplaatsen – van je huis naar de buitenomgeving of andersom. Dit proces wordt bereikt door een netwerk van kanalen die verwarmde of gekoelde lucht door je hele huis verspreiden.

De rol van de binnenunit

De binnenunit van een centraal HVAC systeem speelt een cruciale rol bij zowel het verwarmen als het koelen van je huis. In het geval van koeling trekt de ventilator in de binnenunit warme lucht van binnenuit je huis naar de luchtafvoerkanalen. Deze lucht gaat dan door filters om stof en vervuilende stoffen in de lucht te verwijderen, zodat de lucht die in je huis circuleert schoon en gezond is.

Het koelproces

Tijdens het koelproces komt de verdampingsspiraal van de binnenunit om de hoek kijken. Deze spoel is gevuld met koudemiddel, een stof die gemakkelijk kan veranderen van een vloeistof in een gas en weer terug. Wanneer warme lucht uit je huis over de verdamperspoel stroomt, absorbeert het koelmiddel in de spoel de warmte van de lucht en verdampt het. Dit resulteert in koele lucht die vervolgens weer in je huis wordt gecirculeerd.

Het verwarmingsproces

In tegenstelling tot het koelproces is bij het verwarmingsproces de oven of luchtbehandelingskast betrokken. Wanneer het systeem is ingesteld op verwarmen, zuigt het koude lucht aan via de retourleidingen, die vervolgens over een warmtewisselaar gaat. De warmtewisselaar warmt de lucht op voordat die weer in je huis wordt gerecirculeerd.

De rol van de buitenunit

De buitenunit van een centraal HVAC-systeem bevat de compressor. In het geval van koeling speelt de compressor een essentiële rol bij het verwijderen van warmte en vocht uit het gebouw. Het koelmiddel, nu in gasvormige toestand na het absorberen van warmte uit je huis, gaat naar de compressor. De compressor zet het gas onder druk, waardoor het zijn warmte afgeeft. Deze warmte wordt naar buiten afgevoerd en het koelmiddel, dat nu is afgekoeld en weer vloeibaar is, circuleert terug naar de binnenunit om het proces te herhalen.

Het kanaalsysteem

Centrale airco’s en verwarmingssystemen vertrouwen op een systeem van aanvoer- en retourkanalen om de lucht door je huis te laten circuleren. Toevoerkanalen en registers, openingen in de muren, vloeren of plafonds bedekt met roosters, brengen gekoelde of verwarmde lucht van het HVAC-systeem naar de kamers. Retourleidingen en -registers daarentegen nemen lucht uit de kamers op en voeren die terug naar het HVAC-systeem om opnieuw geconditioneerd en gecirculeerd te worden.

Samenvattend kunnen huiseigenaren de complexiteit en efficiëntie van deze essentiële thuissystemen beter begrijpen als ze het mechanisme achter centrale verwarming en airconditioning begrijpen. Ze werken onvermoeibaar om een comfortabele en gezonde omgeving in onze huizen te handhaven, ongeacht het seizoen.


Airco’s vergelijken | Prijzen en advies aanvragen:

Stap 1 van 2

Hoe werkt een buitenunit